top of page

Bli medlem

Som medlem i Föreningen för Sociala Tjänstehundar får man möjlighet att delta i möten, informations- och träningsträffar som föreningen anordnar, man får föreningens nyhetsbrev med all aktuell information. Föreningen har även en del lokalgrupper som har träffar tillsammans för att diskutera viktiga ämnen, träna sina hundar, och för att ses och öka gemenskapen bland alla hundteam.
Föreningen arbetar ständigt för att förhandla fram bra villkor, försäkringar och rabatter för sina medlemmar. Samt verkar för att hålla sig ajour med ny forskning och framgångar som rör ämnet hundunderstödd intervention.


Som aktiv medlem har man möjlighet att finnas med på hemsidan, man får delta i de lokala gruppernas olika aktiviteter och man får medlemsrabatter hos våra olika samarbetspartners.

"Det är skönt att finna
kollegor i en bransch
där man lätt
blir ganska ensam"

 • Aktiv medlem 300:-/år
  För att kunna bli ”aktiv medlem” behöver du antingen vara ett diplomerat tjänstehundsteam eller vara under utbildning till Socialt tjänstehundsteam såsom exempelvis Besökshund, Vårdhund, Terapihund, Skolhund, Pedagoghund och inom ramen för någon av de till föreningen anslutna utbildarna.

   

 • Stödmedlem 150:-/år
  För att kunna bli ”stödmedlem” krävs endast att du vill stödja oss som förening.

   

 • För att bli medlem betalar du in summan för ditt medlemskap till Bankgiro 184-9041 eller
  Swish 123 5304902 och skickar in ansökan, så skickar vi sedan en bekräftelse på ditt medlemskap.

bottom of page