top of page

Föreningens krav och riktlinjer
för utbildning av sociala tjänstehundar

Detta dokument är föreningens krav och riktlinjer för utbildning av sociala tjänstehundar. Dokumentet är vägledande för den tekniska kommitténs utvärdering av nya utbildningsorganisationer och skall anses som ett minimikrav. Dokumentet kan ändras på ordinarie eller extrainsatt styrelsemöte.

1. Huvudinstruktör/huvudinstruktörer för utbildningen skall minst vara utbildad hundinstruktör eller motsvarande och ha relevant utbildning inom Hundassisterade interventioner. Huvudinstruktör/huvudinstruktörer skall även ha egen praktisk erfarenhet av hundassisterade interventioner.

 

2. Alla utbildningar skall innehålla lämplighetsbedömning av hundens mentalitet och arbetsförmåga utifrån den målgrupp hundteamet skall jobba med exempelvis äldre, barn etc. Bedömningen skall göras av minst två, inom området hundassisterade interventioner kunniga personer, där ingen är hundens ägare eller förare.

 

3. Hunden skall ha uppnått en ålder av minst 12 månader innan den får påbörja verksamhetsförlagd utbildning/praktik. I samband med detta skall veterinärintyg lämnas in som intygar att hunden är frisk och smärtfri.

 

4. Rekommenderad total utbildningstid från kursstart till avslut bör vara

- 6 månader för hundar som ska jobba inom hundassisterad aktivitet

- 12 månader för hundar som ska jobba inom hundassisterad terapi- och/eller pedagogik

 

5. Alla utbildningar skall växla mellan lärarledd undervisning, egen träning och verksamhetsförlagd utbildning/praktik.

 

6. Hundteamet bör göra sin verksamhetsförlagda utbildning/praktik inom relevant målgrupp utifrån den utbildning eleven går.

 

7. Alla utbildningar skall innehålla följande eller liknande ämnen:

- Djuromsorg, djurskydd och hundens hälsa

- Etik

- Inlärningsteorier

- Klickerträning

- Etologi, hundens språk och signaler

- Basala hygienrutiner

- Smittskydd, smittspridning och zoonoser

- Arbetsmiljö

- Lagstiftning

- Riskanalys

- Hundrädsla

- Hundallergi

- Humanistiskt synsätt, bemötande och kommunikation

- Människans hälsa

- Försäkringar

- Verksamhetsförlag utbildning/praktik

- Föreningen för Sociala Tjänstehundar

 

Utbildning för hundteam inom hundassisterad terapi/pedagogik skall även innehålla:

- Planering, genomförande, utvärdering och dokumentering av hundassisterade interventioner (HAI). Dvs. kunskap om målinriktade interventioner.

8. Alla utbildningar skall informera och arbeta efter Socialstyrelsens riktlinjer ”Hundar i vård och omsorg”.

 

9. Alla utbildningar skall ha som krav att alla hundteam ska använda sele/halsband med sk "säkerhetsspänne", alltså ett spänne som man snabbt kan knäppa upp och frigöra hunden om den skulle bli fasthållen.

 

10. Alla utbildningar skall innehålla ett avslutande praktiskt prov. Examinator bör vara annan än kursens huvudinstruktör, men annan, hundkunnig person med insikt och erfarenhet inom hundassisterade interventioner.

 

11. Efter godkänd diplomering/examen skall id-kort utfärdas för identifikation och kvalitetssäkring.

 

12. Vartannat år skall hundteamet göra ett sk kvalitetstest för att se att hundteamet fortfarande håller den kvalité som efterfrågas och att hunden fortfarande trivs med sitt arbete. I samband med kvalitetstestet skall veterinärintyg lämnas in som intygar att hunden är frisk och smärtfri.

 

13. Utbildaren bör känna till och informera om dokumentet ”Svensk standard för Vårdhund SS 8760000:2013”

 

14. Alla utbildare som ansöker om att bli anslutna till Föreningen för Sociala Tjänstehundar skall skicka in utbildningens kursplan till ordforande@ffsth.se. Vid fler utbildningar skickas en kursplan för respektive utbildning. Gärna i pdf-format. Handlingarna hanteras konfidentiellt och det är endast styrelsemedlemmar som kan ta del utav handlingarna.

bottom of page