Föreningen för Sociala Tjänstehundar följer reglerna för General data protection regulation (GDPR) och registrerar endast uppgifter om namn, adress, e-post, telefonnummer, utbildning för sociala tjänstehundsekipage samt förtroendeposter i föreningen. Föreningen registrerar ej personnummer. För din säkerhet som medlem lämnar vi inte ut medlemsuppgifter till annan person eller företag, med undantag för kontaktpersoner i lokalgrupperna. Medlem/den som ansöker om medlemskap ansvarar för att uppgifterna som lämnas är korrekta samt för uppdatering av uppgifterna vid förändringar. Föreningen för Sociala Tjänstehundars styrelse ansvarar för föreningens medlemsregister.