top of page

Föreningen för Sociala Tjänstehundar följer reglerna för General data protection regulation (GDPR) och registrerar endast uppgifter om namn, adress, e-post, telefonnummer, utbildning för sociala tjänstehundsekipage samt förtroendeposter i föreningen. Föreningen registrerar ej personnummer. För din säkerhet som medlem lämnar vi inte ut medlemsuppgifter till annan person eller företag, med undantag för kontaktpersoner i lokalgrupperna. Medlem/den som ansöker om medlemskap ansvarar för att uppgifterna som lämnas är korrekta samt för uppdatering av uppgifterna vid förändringar. Föreningen för Sociala Tjänstehundars styrelse ansvarar för föreningens medlemsregister. 

bottom of page