top of page

Föreningen för Sociala Tjänstehundar

Föreningen för Sociala Tjänstehundar är Nordens största branschorganisation för sociala tjänstehundar. Föreningens vision är att sprida information om sociala tjänstehundar, öka samarbete mellan utbildare, användare och hundförare samt lyfta fram en ny yrkeskår i skola, vård och omsorg.

Föreningens målsättning är att inspirera utbildade ekipage, följa den vetenskapliga utvecklingen av sociala tjänstehundars inverkan på hälsan och hålla sig ajour med bestämmelser och riktlinjer som finns för vår verksamhet. Det är viktigt för föreningen att säkerställa kvalitet i utbildningen för att aldrig tumma på arbetsglädje och säkerhet. De utbildningsanordnare och utbildade team som presenteras på föreningens hemsida har alla blivit godkända av föreningen och håller en hög kvalitet som Föreningen för Sociala Tjänstehundar stolt står bakom.

Vi välkomnar, som medlem, alla som är utbildade alternativt under utbildning till socialt tjänstehundsteam och som uppfyller föreningens krav på kvalité, säkerhet och etik. Aktivt medlemskap i föreningen ger tillgång till ett nätverk av utbildade/arbetande hundförare med lokalgrupper i Sverige samt flera erbjudanden från våra sponsorer och samarbetspartners. Välkommen!

Gul läser.jpg
bottom of page