top of page

Om sociala tjänstehundar

Att hunden kan göra nytta i vård, skola och omsorg har på senare år blivit allt mer känt. Internationellt och då främst i England, Frankrike, Japan och USA, har man sedan flera decennier använt hundar för att påverka människors hälsa och även i Sverige börjar man inse värdet av djur i sådana verksamheter. Forskning i ämnet bedrivs flitigt världen över, i Sverige pågår många studier och på flera håll i landet används hundar dagligen i fasta verksamheter.

Ekipagen som diplomeras är noggrant testade och tränade för att klara stressade och pressande situationer. Hundarna ska kunna hantera olika typer av människor, personer med avvikande beteende, vara lyhörd för otydligt tal och svårtytt kroppsspråk, kunna stimulera deprimerad person, lugna en överaktiv eller orolig, motivera en initiativlös till aktivitet etc. Under utbildningens gång tränas hundförarens förmåga att tyda sin hunds signaler och hantera hunden i alla tänkbara situationer med syfte att säkerställa tryggheten för både hund och patient.

Den internationella termen för arbete med hund i vården är Animal Assisted Interventions (AAI). I Sverige finns flera utbildningsanordnare av Sociala Tjänstehundar. De utbildningsarrangörer som uppfyller föreningens krav och är anslutna till föreningen hittar ni under fliken ”utbildare”.  Hundteamen som klarar av dessa utbildningar erhåller id-handling som godkänt hundteam och hundarna får status som Sociala tjänstehundar med tillhörande tjänstetecken. Den Sociala Tjänstehunden delas vanligtvis upp i Besökshund, Vårdhund, Terapihund & Skolhund där de tre sistnämnda är de som arbetar målinriktat genom tex remisser, läroplaner eller andra typer av uppdragsbeskrivningar.

Arbetsområden för den sociala tjänstehunden:

 • Öka verbal och social interaktion i en grupp

 • Öka koncentrationsförmåga

 • Minska kognitiva störningar

 • Utveckla reaktionsförmåga

 • Öka självförtroende

 • Minska ångest och oro

 • Lindra depression

 • Förbättra långtids- och korttidsminne

 • Förbättra/utöka ordförråd, talmöjligheter

 • Förbättra uppfattning/kunskap av koncept, så som storlek, form, färg

 • Öka motivation

 • Skapa inre och yttre motivation

 • Öka viljan att vara involverad i gruppaktiviteter

 • Öka viljan att interagera med andra

 • Öka viljan att interagera med personal

 • Förbättra styrka, rörlighet och balans

 • Förbättra finmotorik

 • Öka kondition och minska övervikt

 • Förbättra rullstolshantering

IMG_20200515_101209.jpg

Effekter av arbete med en

social tjänstehund:

 • Ökad motivation till att röra på sig

 • Patienten måste fokusera mer på hundens följsamhet än sina egna steg

 • Viljan att träna utvecklas och ökar (för att t ex lättare kunna hänga med hunden på promenad)

 • Att få känna sig behövd. Ge mat, omtanke, sköta hunden.

 • Stimulering av minnet (vanligt inom demensvård är att barndomsminnen kommer tillbaka, man minnas den hund man haft, boenden, livet förr etc)

 • Patienterna interagerar mer med varandra. Hunden skapar samtalsämnen.

 • Att undersökas med hunden närvarande kan ge ökad trygghet (tex hos tandläkaren)

 • Känna acceptans. Hunden tycker om den man är utan förbehåll.

 • Ökat initiativtagande hos patienten. Att ta hand om en annan individ kan stimulera till att vilja göra mer för denne.

bottom of page